Onze organisatie

Onze ouders zijn zo’n vijf jaar geleden bij elkaar gekomen omdat wij als jongvolwassenen graag op onszelf wilden gaan wonen, net zoals onze zussen en broers. Al die ouders vonden dat best spannend, daarom wilden ze een niet al te grote groep. Dan is het makkelijker om een sfeer net als thuis te creëren! Ook wilden ze dat er altijd iemand van de begeleiding is. Daarom heten wij nu ‘een kleinschalig particulier wooninitiatief met 24 uurs zorg’.

Onze Stichting

Het is heel leuk dat we zelf de huisregels mogen bepalen; daar hebben we speciale avonden voor, echt met een agenda en zo. Toen is trouwens meteen de ‘Stichting Woongroep Amervoorde’ opgericht. Het is wel zo handig een stichting te zijn, want dan kun je als rechtsgeldige gesprekspartner extra kennis verkrijgen en wordt alles financieel verantwoord geregeld. Dat is een geruststellend idee. Al met al is zo dus ons droomhuis gerealiseerd, met dank aan onze lieve ouders en de begeleiding natuurlijk, want die zijn ook heel lief!

Het bestuur

hello world!

Walter Kok

Bestuursvoorzitter

Send mail

Hans Kop

Secretaris

Send mail

Dirk Kop

Penningmeester

Send mail

Ellen Maassen

Algemeen bestuurslid

Send mail

Tanja de Bruine

Algemeen bestuurslid

Send mail

ANBI

De stichting Woongroep Amervoorde heeft van de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Financiën en ANBI

Amervoorde streeft er naar zo transparant mogelijk te werken met middelen die door derden beschikbaar worden gesteld. Daarom publiceren wij jaarlijks ons activiteitenverslag inclusief financiële verantwoording. Klik hieronder voor de jaarverslagen en financiële verantwoording.

[email protected]
033 - 721 00 10
Stichting Woongroep Amervoorde Blekerssingel 1
3816 VV Amertsfoort
Fiscaal nr. 8555.74.446
KvKnr. 64226271
Wij zijn aangesloten bij ANBI
© 2023 Stichting Woongroep Amervoorde