Vandaag heeft toekomstige bewoner Maas Janssen met zijn vader 125 brieven bezorgd bij buren van de Stadsring, de Blekersingel, een hoekje van de Ansfridusstraat en op de De Vlijtstraat.
In de brief (onder de kop "BURENGERUCHT!!") wordt verteld over de bouwactiviteiten op Blekerssingel 1-5. Verder worden de voornamen van de toekomstige bewoners genoemd en enkele plekken waar zij werken. Ook wordt  de leverancier van de zorg, "Amerpoort", genoemd.

Tijdens het bezorgen van de brieven heeft Maas ook met enkele toekomstige buurvrouwen gesproken. Hij vertelde over zijn werk en over zijn toekomstige woning en kreeg hierop enthousiaste reacties.
Met de brief wordt ook beoogd een vorm van structureel contact met elkaar te leggen. Het is de eerste "BURENGERUCHT!!" maar er zullen naar verwachting meerdere edities van gaan verschijnen.
Burengerucht 1