In augustus heeft Jeltje afscheid genomen als teamleider van Woongroep Amervoorde. Zij gaat een andere functie vervullen buiten onze woongroep.
We kijken als woongroep terug op een fijne samenwerking met Jeltje in de intensieve (opstart)periode van de eerste jaren.
Bewoners, ouders en bestuur wensen Jeltje veel succes toe.
Jeltje neemt afscheid