René heeft het voorzitterschap van Stichting Woongroep Amervoorde overgedragen aan Walter per september 2019. Daarnaast zal er een rooster van aftreden gemaakt worden voor de andere bestuurders van onze stichting.
Walter heeft de voorzittershamer overgenomen en is vanaf heden onze nieuwe voorzitter.
Walter nieuwe voorzitter