Monique krijgt de mooie cheque overhandigd tijdens een diner in het leerhotel Amersfoort.
We zullen het bedrag goed besteden aan de verdere inrichting van onze tuin.
Hartelijk dank voor de gulle gift.
Rotary Amersfoort geeft gul